Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna na rok szkolny 2016/17

L.p. Nazwisko i imię
1. mgr Grzegorz Antonowicz
2. mgr Maria Błażejewska
3. mgr Elżbieta Błędzka-Gorzeja
4. mgr Dariusz Browarczyk
5. mgr Mirosława Browarczyk
6. mgr Krystyna Burdyńska
7. mgr Grzegorz Cichowski
8. mgr Sylwia Piotrowska
9. mgr Lucyna Sinacka-Dziewulska
10. mgr Krzysztof Jaciw
11. mgr Wioletta Jędrzejak
12. mgr Agnieszka Karabin
13. mgr Maciej Karabin
14. mgr Ryszard Karabin
15. mgr Agata Kluska
16. mgr Iwona Koziara
17. mgr Ewa Łączna-Wansowicz
18. mgr Magdalena Malinowska
19. mgr Karina Pałka
20. mgr Marian Panas
21. mgr Krystyna Pawlak
22. mgr inż. Grażyna Peć
23. mgr Renata Peć
24. mgr Agnieszka Piotrowska
25. mgr Marzenna Piwko
26. mgr Izabela Sikora
27. mgr Elżbieta Sitek
28. mgr Mirosława Jaciw
29. mgr Władysław Szewczun
30. mgr inż. Stanisław Szpejewski
31. mgr Beata Torhan
32. mgr Joanna Wilczak
33. mgr Joanna Zielińska
34. mgr Katarzyna Zajkowska
35. mgr Adrianna Pielak
36. mgr Karina Wiśniewska
37. mgr Barbara Tałaj