Podziękowanie

„Zobacz siebie w drugim człowieku,
Zobacz drugiego człowieka w sobie”

Jan Paweł II

 

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim rodzicom, współpracownikom, darczyńcom, absolwentom i uczniom, którzy wspierali Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu przez 18 lat Naszego trwania.

Ogromne podziękowania składają:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy