Ogólnopolski sukces Mateusza Sitka

Kolejne osiągnięcie Mateusza Sitka

Dnia 06 kwietnia 2017 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs z Fizyki „Panda 2017”. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas trzecich. Najlepiej z zagadnieniami z tej dziedziny poradził sobie Mateusz Sitek osiągając 51 punktów (na 60 możliwych) co dało mu 10 miejsce w kraju.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym.

Grażyna Peć